Γόνος

Ο γόνος για τσιπούρα και λαβράκι παράγεται με το πρόγραμμα γενετικής βελτίωσης του Νηρέα, το παλαιότερο πρόγραμμα γενετικής ψαριών στη Μεσογειακή ιχθυοκαλλιέργεια, το οποίο διεξάγεται σε αποκλειστική συνεργασία με το Akvaforsk (NOFIMA).

Τύπος Μέγεθος
Τσιπούρα10 gr
Λαβράκι10 gr

 

Ο γόνος μας συνδυάζει:

  • Εγγύηση ποιότητας
  • Ακρίβεια αριθμού ιχθυδίων και μέσου βάρους κατά την παράδοση
  • Εγγύηση χαμηλού ποσοστού δυσμορφιών, μικρότερου από 5%
  • Ολοκληρωμένη ιχνηλασιμότητα, με στοιχεία που φτάνουν μέχρι τη δεξαμενή των γεννητόρων και εξασφαλίζουν πλήρη έλεγχο όλης της παραγωγικής διαδικασίας
  • Εγγύηση απαλλαγής από ασθένειες (Disease free)

Ο γόνος μας για τσιπούρα και λαβράκι σας ΜΕΙΩΝΕΙ ΤΟΝ ΚΥΚΛΟ ΕΚΤΡΟΦΗΣ και σας προσφέρει οφέλη για όλη τη διάρκεια της παραγωγής.

Οφέλη από τη χρήση του γόνου μας:

  • Σημαντική μείωση του κόστους παραγωγής το οποίο σας επιτρέπει να είστε ανταγωνιστικοί στην προσφορά του τελικού προϊόντος σας.
  • Μείωση του ρίσκου για ασθένειες και θνησιμότητα λόγω της ποιοτικής υπεροχής του γόνου μας που έχει αναπτυχθεί με το πρόγραμμα γενετικής επιλογής μας.
  • Καλύτερη απόδοση της επένδυσης σας. Η μείωση του κύκλου εκτροφής σε συνδυασμό με σωστό προγραμματισμό, θα σας βοηθήσει να έχετε το ψάρι σας έτοιμο την κατάλληλη χρονική περίοδο για να μεγιστοποιήσετε τα κέρδη σας. Επιπλέον θα επωφεληθείτε από τη μείωση χρόνου και θα κερδίσετε περισσότερους κύκλους εκτροφής, σε βάθος χρόνου.
  • Ελαχιστοποίηση των δυσμορφιών, δίνοντας σας τη δυνατότητα να εκμεταλλευτείτε στο μέγιστο τη παραγωγή σας.