Πρόγραμμα γενετικής επιλογής

Η Predomar προμηθεύεται υψηλής ποιότητας γόνο τσιπούρας και λαβρακιού από τη μητρική της εταιρεία Νηρέα και τον μεγαλώνει σε μεγέθη κατάλληλα για ιχθυοκαλλιέργεια ανοιχτής θαλάσσης.

Ο ΝΗΡΕΑΣ διαθέτει 20 χρόνια εμπειρίας στην έρευνα και ανάπτυξη γόνου.Το πρόγραμμα γενετικής επιλογής του Νηρέα υλοποιείται από το 2002, σε συνεργασία με το Akvaforsk (NOFIMA), το ινστιτούτο που ανέπτυξε παρόμοια προγράμματα για το σολομό Ατλαντικού.

Το πρόγραμμα βασίζεται στη δημιουργία οικογενειών με γνωστή και καταγεγραμμένη προέλευση (pedigree), που συνδυάζουν επιθυμητές ιδιότητες και χαρακτηριστικά, όπως ρυθμό ανάπτυξης, συντελεστή μετατρεψιμότητα τροφής, χρωματισμό, ποσοστό λίπους, απόδοση φιλετοποίησης, σχήμα, ανθεκτικότητα σε ασθένειες. Οι καλύτεροι γεννήτορες του προγράμματος επιλέγονται για τους ιχθυογεννητικούς σταθμούς του Ομίλου.

Το παρακάτω γράφημα δείχνει τα κύρια στάδια του προγράμματος γενετικής επιλογής.

genetics selection program