Παραγωγική διαδικασία

Αναπαραγωγή και γόνος

Το πρώτο βήμα της παραγωγής είναι η εκτροφή του γόνου που πραγματοποιείται στους χερσαίους ιχθυογεννητικούς σταθμούς του ΝΗΡΕΑ. Τα γονιμοποιημένα αυγά από τους γεννήτορες εκκολάπτονται και επωάζονται κάτω από αυστηρά ελεγχόμενες συνθήκες.

Ο γόνος τρέφεται αρχικά με ειδική ζωντανή τροφή μέχρι να μεγαλώσει και στη συνέχεια με ξηρή τροφή. Οι τροφές είναι ειδικά σχεδιασμένες για να καλύπτουν τις διατροφικές ανάγκες των ψαριών σε κάθε φάση της ανάπτυξής τους.

Προ-πάχυνση

Η προ-πάχυνση είναι το τελευταίο στάδιο εκτροφής του γόνου πριν τη μεταφορά του στις μονάδες πάχυνσης. Αυτό το στάδιο χρησιμεύει για να δώσει στο γόνο τις καλύτερες προϋποθέσεις για ανάπτυξη σε κρύο νερό, όπως είναι η καλλιέργεια ανοιχτής θαλάσσης ή η τοποθέτηση γόνου στη θάλασσα κατά τους χειμερινούς μήνες.

Όταν ο γόνος του ΝΗΡΕΑ φθάνει τα 0,3 – 1 γραμ, μεταφέρεται στις εγκαταστάσεις της Predomar στην Ισπανία. Παραμένει σε μεγάλες χερσαίες δεξαμενές όπου αυξάνει το βάρος του και αρχίζει τη σταδιακή του μετάβαση σε συστηματική διατροφή.

Το νερό που χρησιμοποιείται στις δεξαμενές αντλείται από τη θάλασσα. Επειδή η μονάδα μας βρίσκεται δίπλα σε φυσικό πάρκο, ο γόνος μας μεγαλώνει σε κρυστάλλινο καθαρό θαλασσινό νερό και σε συνθήκες που είναι κοντά στις φυσικές.

Πάχυνση

Τελευταία, ο γόνος μεταφέρεται στη θάλασσα, με φορτηγά που έχουν μεγάλες δεξαμενές. Τοποθετείται σε ειδικά κλουβιά για την πάχυνση του σε ψάρια εμπορεύσιμου μεγέθους.

Τα κλουβιά είναι αγκυροβολημένα στη θάλασσα για να εξασφαλίζουν την καλή διαβίωση των ψαριών. Επιτρέπουν την ελεύθερη κυκλοφορία των ψαριών, αλλά και τα προστατεύουν από τα άλλα ψάρια. Τα ψάρια τρέφονται με ειδικές δίαιτες που εξασφαλίζουν άριστη υγεία και καλούς ρυθμούς ανάπτυξης.

Μεγαλώνουμε τα ψάρια μας σε μονάδες ανοιχτής θαλάσσης σε δυνατά ρεύματα. Υπάρχει άφθονο νερό για να κολυμπάνε και να ξεκουράζονται τα ψάρια και ο κύκλος εκτροφής τους ελέγχεται αυστηρά από βιολόγους και εκπαιδευμένο προσωπικό.

Αλίευση και συσκευασία

Τα ψάρια στα κλουβιά αλιεύονται όταν φθάσουν σε εμπορεύσιμο μέγεθος (περίπου 400γρ). Η αλίευση των ψαριών γίνεται τη νύχτα ή την ανατολή με πολύ μεγάλη προσοχή ώστε να μην τα βλάψει ή τους προκαλέσει στρες. Τα αλιευμένα ψάρια τοποθετούνται μέσα σε μονωμένες δεξαμενές με πάγο και μεταφέρονται στο συσκευαστήριο.

Στο συσκευαστήριο γίνεται διαλογή των ψαριών ανάλογα με το μέγεθος τους και συσκευάζονται σε ειδικές συσκευασίες που εγγυώνται ότι τα ψάρια θα φτάσουν στον τελικό προορισμό φρέσκα και σε άριστη κατάσταση.