Πιστοποιητικά

Η Predomar είναι πιστοποιημένη τόσο για την ποιότητα και την ασφάλεια τροφίμων, όσο και για την περιβαλλοντική διαχείριση.

(Κάντε κλικ πάνω στα πιστοποιητικά για να τα δείτε σε μεγέθυνση)

 - PREDOMAR'S ΠΟΙΟΤΗΤΑ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ -

Κατεβάστε εδώ

   

 - ΠΟΙΟΤΗΤΑ & ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ -

Το ISO 9001:2015 είναι το παγκόσμιο πρότυπο για την εφαρμογή συστημάτων διαχείρισης ποιότητας. Τα πρότυπα διαχείρισης ποιότητας έχουν καθορισθεί από τον ISO (Διεθνής Οργαν Κατεβάστε εδώ

   

 

 - ΑΕΙΦΟΡΙΑ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ -

Το ISO 14001:2015 καθορίζει τις απαιτήσεις για τα συστήματα περιβαλλοντικής διαχείρισης και βοηθά τους οργανισμούς να βελτιστοποιήσουν τις δραστηριότητές τους, προκειμένου να ελαχιστοποιηθούν οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις τους. Τα πρότυπα που καθορίζονται από τον ISO (Διεθνής Οργανισμός Τυποποίησης). Κατεβάστε εδώ

   

 

 

Το GLOBAL G.A.P. καθορίζει προαιρετικά πρότυπα για την παραγωγή τροφίμων με ασφάλεια, για την ελαχιστοποίηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων της γεωργίας, και την υιοθέτηση μιας υπεύθυνης προσέγγισης για την υγεία και ασφάλεια των εργαζομένων, καθώς και για την καλή διαβίωση των ζώων..

Κατεβάστε εδώ here